ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Jest to projekt, który powstał po rozpoczęciu współpracy  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Policją holenderską w 1996 roku. Obecnie projekt skierowany jest do placówek oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Starania o nadanie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nasza szkoła rozpoczęła w październiku 2011 roku. Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia było włączenie i zaangażowanie wielu podmiotów, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Link: https://sp-siercza.pl/blog/bez-kategorii/certyfikat/

27 września 2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Certyfikat odebrały Pani dyrektor Renata Bachowska, Pani pedagog Beata Gawenda oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Chlebda.

Link: https://sp-siercza.pl/projekt-zintegrowanej-polityki-bezpieczenstwa/

W 2014 roku Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy ubiegała się o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili audyt w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Omówiono wówczas najważniejsze kwestie związane z realizacją Zintegrowanego Planu Działań, przeprowadzono wizję lokalną budynku szkoły oraz terenu wokół niej. Dzięki podejmowanym działaniom poziom bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy uległ poprawie. Wdrożone działania, podejmowane inicjatywy zostały pozytywnie ocenione przez komisję weryfikacyjną.

W związku z pozytywną oceną realizowania Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w październiku 2014 roku Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Piotr Krzewski przekazał na ręce wicedyrektor szkoły Pani Małgorzaty Jarosz-Barwińskiej przedłużenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Ważność certyfikatu została przedłużona do roku 2019.

link: https://sp-siercza.pl/blog/bez-kategorii/szkola-podstawowa-w-sierczy-szkola-promujaca-bezpieczenstwo-edycja-2014-2019/

Po siedmiu latach realizacji zadań przewidzianych w Zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa w październiku 2019 roku podjęliśmy starania o przyznanie certyfikatu „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w dniu 29.10.2019r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2018/2019. Omówiono także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Wspólnie z zebranymi przedstawicielami instytucji określono priorytetowe kierunki działań:

 • bieżące monitorowanie bezpieczeństwa w szkole,
 • reagowanie na najmniejsze przejawy przemocy/zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,
 • kontynuacja pracy z dziećmi nad eliminacją zachowań agresywnych,
 • kontynuacja współpracy z parterami zewnętrznymi w zakresie wsparcia w procesie podnoszenia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy,
 • uwrażliwianie dzieci na zjawisko przemocy i na konieczność informowania o niej dorosłych,
 • kontynuowanie podejmowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów wzdłuż drogi gminnej prze szkole w Sierczy,
 • w pracy wychowawczej zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z przyjaznym odnoszeniem się do siebie, kulturą osobistą i umiejętnością rozwiązywania konfliktów.

  PARTNERZY PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA:

  – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce,
  – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce,
  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
  – Punkt Interwencji Kryzysowej w Wieliczce,
  – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce,
  – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce,
  – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka,
  – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy,
  – Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy,
  – Parafia w Sierczy,
  – Rada Sołecka.

Otrzymanie Certyfikatu to nie tylko duże wyróżnienie dla naszej szkoły, ale również mobilizacja do podejmowania nowych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z ideą projektu, będziemy nadal uczyć współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status