Konkurs SKO

Uwaga!

SKO ogłasza konkurs plastyczny pt. „Projekt banknotu 1000 zł”

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Prace należy wykonać w formie płaskiej A4 lub A3 dowolną techniką plastyczno-techniczną.
  2. Należy pamiętać, by motywem głównym był wizerunek znanej osoby.
  3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę, na odwrocie której dołącza czytelne informacje:
    imię, nazwisko, klasa.
  4. Prace konkursowe należy składać do 6 grudnia 2019 r. u p. Urszuli Michalik (sala nr 30).

Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

  • Zgodność pracy z tematem konkursu
  • Technikę i jakość wykonania
  • Pomysłowość i oryginalność

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Urszula Michalik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status