Projekty klasowe 2013/2014

Klasa 1

Uczniowie klasy I biorą udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, realizowanym przez Bank Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie najmłodszych. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu. (więcej)

Klasa 2

Klasa II – podobnie jak I i III- wzięła udział w realizacji projektu przygotowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”.  Projekt ten powstał w trosce o zdrowie młodego pokolenia i ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Poświęcony jest on promowaniu zdrowego stylu życia. Sport i zdrowe odżywianie są podstawą nie tylko zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Przekonywali o tym już od jesieni nasi  drugoklasiści.  Ich ogromna praca została zauważona przez komisję konkursową i w I edycji uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce wśród drugoklasistów z całej Polski. Zadania konkursowe były zróżnicowane i bardzo ciekawe.(więcej)

Klasa 3

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Klasa III bierze udział w projekcie Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Zdrowo jem, więcej wiem”.  Projekt ten ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Działania związane z jego realizacją koncentrują się wokół troski o zdrowie młodego pokolenia. Jest odpowiedzią na coraz większy problem, … (więcej)

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status