Rekrutacja 2020/2021

Informacje,
Komunikat – listy kandydatów
Dodatkowe informacje dla rodzica
Przedłużenie terminu rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do 7 kwietnia 2020 r.
REKRUTACJA – ZMIANA TERMINU
KOMUNIKAT – SKŁADANIE I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W REKRUTACJI
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI _ 2020/2021

 

SZANOWNI RODZICE,
DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły od 02 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE , które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl rekrutacja 2020/2021.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia , informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2020/2021 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

OFERTA SZKOŁY:

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020_2021 doc pdf
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020_2021 doc pdf

Zasady rekrutacji określone przez Gminę Wieliczka strona www

Zgłoszenie do klasy 1 doc pdf
Oświadczenie o miejscu zamieszkania doc pdf
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 doc pdf
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji doc pdf
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I 2020/2021 doc pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny pdf
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji doc pdf

Informacje o rekrutacji do naszej szkoły będą dostępne w zakładce Rekrutacja 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. – w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. – w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 pdf

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. –  w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie pdf

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status